Udruga Klo team (u daljnjem tekstu: Klo team) se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika te će sve podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Klo team će navedene podatke koristiti samo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih usluga na Web stranici.

Registracijom na Web stranici kupac/naručitelj daje osobnu suglasnost za prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje svojih osobnih podataka potrebnih za korištenje Web stranice, uključujući (ali bez ograničavanja na):

  • suglasnost da Klo team može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i statistike, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o proizvodima i uslugama, za potrebe informiranja o isporuci, za potrebe dostave promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa sa korisnicima te unapređenja usluga. Klo team navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite svojih ili interesa korisnika, te sprječavanja eventualnih zloporaba;
  • potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Klo teama koji za rezultat imaju povećanje zadovoljstva korisnika;
  • suglasnost da mu se Klo team može obraćati pismenim putem, telefonski, SMS-om i/ili elektroničkom poštom, te mu na kućnu adresu dostavljati materijale kojima će ga obavještavati o pogodnostima i novinama u svojoj ponudi;
  • davanje podataka trećim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha

Klo team se obvezuje čuvati privatnost osobnih podataka svih korisnika, te se obvezuje s istima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odnosno drugim važećim propisima Republike Hrvatske. Sve gore navedene osobne podatke Klo team ne smije neovlašteno upotrebljavati niti učiniti dostupnim trećim osobama, osim u slučajevima kada to poseban zakon dozvoljava ili je to pak potrebno u svrhu realizacije ugovornih obveza. Svi djelatnici Klo teama kao i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

U slučaju da korisnik/kupac ne želi da Klo team više na bilo koji način obrađuje podatke istoga, te zahtijeva brisanje podataka o istome, dužan je o navedenom obavijestiti Klo team, i to putem e-mail poruke na e-mail adresu: udrugakloteam@gmail.com.